شرکت سی پی جی پارس مدیریت طرح یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات را در اردکان یزد بر عهده داشته است که این نیروگاه در سال 1399 به بهره برداری رسیده است.  این شرکت در دو نیروگاه خورشیدی  10 مگاواتی در استان یزد سرمایه گذاری کرده است که این نیروگاه در مرحله برگزاری مناقصه می باشند. به علاوه این شرکت برای تاسیس یک نیروگاه 100 مگاواتی قرارداد خرید تضمینی عقد کرده است و برای احداث 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر طی 5 سال آینده هدف گذاری کرده است.
 
                                                                                                                             نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده  (امید 1)                       نیروگاه خورشیدی اردکان  (امید 2)                        نیروگاه خورشیدی بهاباد (امید 3)                          نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی خضرآباد 
 
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024