بهره وری جز لاینفک بخش تولید و کار در هر واحد صنعتی است.یکی از شاخص های بهره وری برخورداری از توان و تخصص و نوآوری های کارشناسان و متخصصات داخلی برای طراحی و ساخت تجهیرات و قطعات مورد نیاز است. این امر در حوزه صنعت و معدن به طور خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که اتکا به تکنولوژی ساخت داخل موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعتقاد راسخ به محقق کردن این هدف و آرمان توسعه یافتگی، از سال 1396 با اعتماد به شرکت سی پی جی پارس عزم خود را جزم کرده و با بکارگیری توان متخصصات داخل کشور گام های بلندی را برای کاهش هزینه های  ناشی از واردات قطعات و قطع وابستگی برداشته است.
در سال 1389 ستاد بومی سازی در چادرملو تشکیل گردید که هدف مهم آن، رسیدن به خودکفائی، شناسایی توانمندی های شرکت های داخلی، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی در بخش های طراحی، ساخت، برنامه ریزی، هزینه یابی، مهندسی معکوس ، تدارک و اجرا و در نهایت کنترل کیفی و راه اندازی و نیز رشد توان رقابت پذیری و استفاده از مزیت های اقتصادی بود.
هرچند این شرکت قبل از تشکیل ستاد بومی سازی نیر توجه ویژه ای به امر بومی سازی و تامین داخلی تجهیزات و قطعات و انجام مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی طرح های توسعه داشته، اما با انسجام بخشی به این فعالیت ها تحت هدایت و نظارت واحدی مستقل، این امر شتاب بیشتری یافت و از آن پس، چادرملو با تکیه بر پتانسیل نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینه های مختلف، طراحی و تهیه نقشه های جز به جز و کارگاهی به روش مهندسی معکوس، ساخت کلیه قطعات و ماشین آلات را با استفاده از سیستم ها و دانش فنی موجود در کشور در برنامه های اجرایی خود قرار داد.
چادرملو طی سالهای اخیر با حمایت سازندگان داخلی و برنامه هایی که جهت تامین قطعات و لوازم یدکی ساخت داخل کشور انجام داده است، نه تنها موجبات کاهش توقفات در اثر فرسودگی قطعات وارداتی را فراهم نموده بلکه شرایط افزایش تولید در واحد های فرآوری سنگ آهن خود را نیز ارتقا بخشیده است.
 
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024