مهندسی معکوس

بهره‌وری جز لاینفک بخش تولید و کار در هر واحد صنعتی است. یکی از شاخص‌های بهره وری برخورداری از توان و تخصص و نوآوری‌های کارشناسان و متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز است. این امر در حوزه صنعت و معدن به طور خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که اتکا به تکنولوژی ساخت داخل موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعتقاد راسخ به محقق کردن این هدف و آرمان توسعه یافتگی، از سال 1396 با اعتماد به شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس عزم خود را جزم کرده و با بکارگیری توان متخصصان داخل کشور گام های بلندی را برای کاهش هزینه‌های  ناشی از واردات قطعات و قطع وابستگی برداشته است.

در سال 1389 ستاد بومی‌سازی در چادرملو تشکیل گردید که اهدف مهم آن، رسیدن به خودکفائی، شناسایی توانمندی‌های شرکت های داخلی، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی در بخش‌های طراحی، ساخت، برنامه ریزی، هزینه‌یابی، مهندسی معکوس ، تدارک و اجرا و در نهایت کنترل کیفی و راه اندازی و نیز رشد توان رقابت پذیری و استفاده از مزیت‌های اقتصادی بود.

هرچند این شرکت قبل از تشکیل ستاد بومی سازی نیز توجه ویژه‌ای به امر بومی‌سازی و تامین داخلی تجهیزات و قطعات و انجام مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی طرح‌های توسعه داشته، اما با انسجام بخشی به این فعالیت‌ها تحت هدایت و نظارت واحدی مستقل، این امر شتاب بیشتری یافت و از آن پس، چادرملو با تکیه بر پتانسیل نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینه‌های مختلف، طراحی و تهیه نقشه‌های جز به جز و کارگاهی به روش مهندسی معکوس، ساخت کلیه قطعات و ماشین آلات را با استفاده از سیستم‌ها و دانش فنی موجود در کشور در برنامه‌های اجرایی خود قرار داد.

شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی‌پی‌جی پارس در این سال‌ها با حمایت سازندگان داخلی و برنامه‌هایی که جهت تامین قطعات و لوازم یدکی ساخت داخل کشور انجام داده است، نه تنها موجبات کاهش توقفات در اثر فرسودگی قطعات وارداتی را فراهم نموده بلکه شرایط افزایش تولید در واحدهای فرآوری سنگ آهن خود را نیز ارتقا بخشیده است.

مهندسی معکوس

فرایند مهندسی معکوس

 

  • بررسی مدارک و مستندات قطعات و تجهیزات و بازدید از شرایط کارکرد و نصب قطعه
  • اسکیج برداری از قطعات
  • تهیه نقشه مدل توسط نرم افزار (Solid works)
  • تهیه نقشه دو بعدی
  • ارجاع نقشه تهیه شده به پرسنل دیگر واحد نقشه کشی جهت کنترل مجدد قطعه و نقشه.
  • بررسی نهایی نقشه، کد گذاری ، تعیین متریال، تلرانس گذاری ابعادی و هندسی با توجه به شرایط نصب و مونتاژ توسط رئیس واحد مهندسی معکوس.
  • بارگذاری نقشه نهایی شده در سرور جهت استفاده واحدهای سفارشات و بازرسی.