کشیدگی ردیف و محتوا

ارزش‌های سازمانی

  • ارزش آفرینی برای مشتریان از طریق ارائه خدمات نوین مبتنی بر تکنولوژی
  • تعهد به تقویت فرهنگ بهره‌وری در راستای خلق ارزش برای ذی‌نفعان سازمان
  • فراهم آوردن زمینه بروز و رشد استعدادهای کارکنان و تقویت رویکرد شایسته سالاری
  • افزایش مشارکت خلاقانه و ترویج تفکر دانش محور و بروزرسانی سطح دانش پرسنل سازمان
  • ارتقا سطح فرهنگ، نظم و انضباط سازمانی و فردی و رعایت کامل ضوابط و آیین نامه‌های سازمان
  • توجه به مسائل ایمنی، بهداشت حرفه ای و حفظ محیط زیست

بیانیه ماموریت

شرکت سی پی جی یک شرکت مهندسی دانش محور ارزش آفرین در طرح ها و پروژه های توسعه ای کشور می‌باشد که از طریق ارائه خدمات تحقیق و توسعه، ایجاد و انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی، راهبری و اجرا و برنامه ریزی و نظارت و با اتکا بر رویکرد اجرای طرح های کسب و کار خلاقانه، سرمایه های انسانی توانمند، شرکای کارآمد و فناوری های نوآورانه مبتنی بر دانش، سعی در ارتقاء رضایت ذینفعان و توسعه پایدار دارد.

چشم‌انداز

چشم‌انداز ما این است که تا سال 1404 به یک شرکت پیشرو ارزش آفرین در طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، در سطح خاورمیانه تبدیل شویم.