کشیدگی ردیف و محتوا

مناقصه‌ها

آگهی مناقصه عمومی

احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی به صورت EPC

شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی‌جی پارس (سهامی خاص) به عنوان سرمایه گذار طرح نیروگاه خورشیدی فتوولتایپیک به ظرفیت ۱۰ مگاوات در شهرستان اردکان استان بزد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماین لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌گردد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نسبت به دریافت اسناد مناقصه به نشانی زیر اقدام و تا تاریخ مشخص شده نسبت به تکمیل و تحویل اسناد مورد نظر اقدام نمایند.
۱-موضوع مناقصه:
احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتیبه صورت EPC (بدون خرید خارجی پنل) در شهرستان اردکان استان یزد
تذکر مهم: شرکت‌کنندگان می‌بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
– سابقه احداث حداقل یک نیروگاه خورشیدی برقدار شده ۱۰ مگاواتی به صورت EPC کامل EPC بدون خرید پنل
– مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برقدار شده به صورت EPC کامل و یا EPC بدون خرید پنل به میزان ۱۰ مگاوات و بیشتر از آن
۲- آدرس محل دریافت و تحویل اسناد: تهران، بلوار نلسون‌ماندلاء بالاتر از میردامادء بلوار ستاری، پلاک ۶۷، طبقه ۰۴ واحد بازرگانی جناب آقای محرم‌پور کدپستی ۱۹۶۸۸۱۶۱۰۱ تلفن جهت هماهنگی: ۰۲۱-۴۰۸۸۶۴۸۳
۳- هزبنه دربافت اسناد مناقصه به شرح ذبل است:
مبلغ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ (سی میلیون رپال) که می‌باید به حساب شماره ۱۸۵۴۸۰۰۳۴۴۵۱۲ به نام شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی‌پی‌جی پارس – پانک سپه – شعبه بلوار اسفندیار- کد ۱۸۵۴ واریز و فیش آن (که نام واریزکننده در آن مشخص باشد) به همراه نامه درخواست شرکت در مناقصه در زمان دریافت اسناد تحویل گردد.
۴- این فراخوان هیچ تعهدی جهت برگزاری پا تایید صلاحیت شرکت‌کنندگان نداشته و نداردو شرکت‌کنندگان با ملاحظه آگهی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایند.
۵- پیمانکار باید دارای ظرفیت کاری کامل برای پروژه طبق جدول خوداظهاری و ظرفیت آزاد برای پذیرش تعهد جدید باشد.

آگهی مناقصه عمومی

احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی به صورت EPC

شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی پی‌جی پارس (سهامی خاص) به عنوان سرمایه گذار طرح نیروگاه خورشیدی فتوولتایپیک به ظرفیت ۱۰ مگاوات در شهرستان اردکان استان بزد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماین لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌گردد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نسبت به دریافت اسناد مناقصه به نشانی زیر اقدام و تا تاریخ مشخص شده نسبت به تکمیل و تحویل اسناد مورد نظر اقدام نمایند.
۱-موضوع مناقصه:
احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتیبه صورت EPC (بدون خرید خارجی پنل) در شهرستان اردکان استان یزد
تذکر مهم: شرکت‌کنندگان می‌بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
– سابقه احداث حداقل یک نیروگاه خورشیدی برقدار شده ۱۰ مگاواتی به صورت EPC کامل EPC بدون خرید پنل
– مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برقدار شده به صورت EPC کامل و یا EPC بدون خرید پنل به میزان ۱۰ مگاوات و بیشتر از آن
۲- آدرس محل دریافت و تحویل اسناد: تهران، بلوار نلسون‌ماندلاء بالاتر از میردامادء بلوار ستاری، پلاک ۶۷، طبقه ۰۴ واحد بازرگانی جناب آقای محرم‌پور کدپستی ۱۹۶۸۸۱۶۱۰۱ تلفن جهت هماهنگی: ۰۲۱-۴۰۸۸۶۴۸۳
۳- هزبنه دربافت اسناد مناقصه به شرح ذبل است:
مبلغ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ (سی میلیون رپال) که می‌باید به حساب شماره ۱۸۵۴۸۰۰۳۴۴۵۱۲ به نام شرکت بین‌المللی معدنی و صنعتی سی‌پی‌جی پارس – پانک سپه – شعبه بلوار اسفندیار- کد ۱۸۵۴ واریز و فیش آن (که نام واریزکننده در آن مشخص باشد) به همراه نامه درخواست شرکت در مناقصه در زمان دریافت اسناد تحویل گردد.
۴- این فراخوان هیچ تعهدی جهت برگزاری پا تایید صلاحیت شرکت‌کنندگان نداشته و نداردو شرکت‌کنندگان با ملاحظه آگهی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایند.
۵- پیمانکار باید دارای ظرفیت کاری کامل برای پروژه طبق جدول خوداظهاری و ظرفیت آزاد برای پذیرش تعهد جدید باشد.

svg+xml;charset=utf ,%Csvg%xmlns%D'http%A%F%Fwww.w

احداث دو نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی به صورت EPC

آگهی مناقصه عمومی

احداث دو نيروگاه خورشيدي ١٠ مگاواتي به صورت EPC

شركت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس( سهامي خاص ) به عنوان سرمایه گذار طرح دو نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک هر کدام به ظرفیت 10 مگاوات در شهرستانهای اردکان و بهاباد استان یزد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکاران احداث دو نیروگاه با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد تا تاریخ 09/02/1402 ضمن دریافت اسناد مناقصه از نشانی زیر، نسبت به تکمیل و تحویل اسناد مذکور تا تاریخ مشخص شده اقدام نمایند. ضمناً متذکر می شود برای هر یک از پروژه ها یک پیمانکار مجزا با اولویت پروژه نیروگاه اردکان انتخاب خواهد شد.

موضوع مناقصه:

احداث یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی به صورت EPC در شهرستان اردکان استان یزد

احداث یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی به صورت EPC در شهرستان بهاباد استان یزد

 شروط ورود به مناقصه

تذکر 1  : شرکت کنندگان می بایست سابقه احداث حداقل یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی بصورت EPC  یا مجموع ظرفیت قراردادهای مرتبط با احداث نیروگاه خورشیدی در حوزه E و P و C بیش از 10 مگاوات را دارا باشند. (با تاییدیه کارفرمای پروژه)

تذکر 2:  در صورت فسخ قرارداد و یا ناتمام ماندن پروژه مشابه، شرکت کنندگان می بایست تاییدیه عدم قصور پیمانکار را از کارفرما پروژه مربوطه اخذ نموده و همراه با اسناد ارائه نمایند.

تذکر 3: شرکت های با مسئولیت محدود مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.

آدرس محل دریافت و تحویل اسناد: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از میرداماد، بلوار ستاری، پلاک 67، طبقه 4، واحد بازرگانی سرکار خانم رادسر ، كدپستي 1968816101 .تلفن جهت هماهنگی: 40886942-021، 40886483-021

پیمانکاران می بایست مدارک تکمیل شده مربوط به مناقصه را در قالب لوح فشرده (CD) و یک نسخه کاغذی ممهور حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1402/02/24 به واحد بازرگانی سرکار خانم رادسر تحویل نموده و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

هزینه دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل است:

مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون ريال) که می باید به  شماره حساب 1854800344512  و شماره شبا:IR93 0150 0000 0185 4800 3445 12   به نام شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس نزد بانک سپه – شعبه بلوار اسفندیار – کد 1854 واریز و فیش آن (که نام واریز کننده در آن مشخص باشد) بهمراه نامه درخواست شرکت در مناقصه در زمان دریافت اسناد تحویل گردد.

این فراخوان هیچ تعهدی جهت برگزاری یا تأیید صلاحیت شرکت کنندگان نداشته و ندارد و شرکت کنندگان با ملاحظه آگهی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایند.

پيمانكار باید دارای ظرفيت كاري كامل براي پروژه طبق جدول خود اظهاري و ظرفيت آزاد براي پذيرش تعهد جديد باشد.